Design a site like this with WordPress.com
Tham gia

Báo cáo tình hình thực hiện biên chế 2019

Báo cáo tình hình thực hiện biên chế 2019 Một số thông tin về Báo cáo tình hình thực hiện biên chế 2019   Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế và Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiệnĐọc tiếp “Báo cáo tình hình thực hiện biên chế 2019”

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133

Thuyết minh báo cáo tài chính là phụ lục đính kèm khi nộp báo cáo tài chính năm. Dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.  Việc sửĐọc tiếp “Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 133”

Hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA 2017

MISA là một trong những phần mềm kế toán dành cho đối tượng là các doanh nghiệp, các tổ chức, hoặc cá nhân có nhu cầu làm việc với các hệ thống dữ liệu hóa đơn, chứng từ,… Nếu bạn còn chưa rõ về cách sử dụng phần mềm MISA 2017 vậy hãy cùng thamĐọc tiếp “Hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA 2017”

Danh sách các công ty may mặc toàn quốc

Dưới đây là những thống kê các công ty may mặc có uy tín và chất lượng lẫn giá thành tốt nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong ngành công nghiệp may mặc và tiêu dùng Hiện nay ở nước ta ngành công nghiệp dệt may ngày càng có vai tròĐọc tiếp “Danh sách các công ty may mặc toàn quốc”

 Danh sách các công ty sản xuất giấy vệ sinh toàn quốc

Dưới đây là những thống kê các công ty sản xuất giấy vệ sinh có uy tín và chất lượng lẫn giá thành tốt nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong ngành công nghiệp nhẹ. Giấy vệ sinh được áp dụng trong sinh hoạt của các gia đình, thậm chí làĐọc tiếp ” Danh sách các công ty sản xuất giấy vệ sinh toàn quốc”